מבנה מבחן אמיר

מבנה מבחן אמיר: שלשה פרקים, בכל אחד מהם כ-30 שאלות בשלושה נושאים שונים:

  • השלמת משפטים- Sentence completions
  • ניסוח משפטים מחדש- Restatement
  • הבנת הנקרא- Reading comprehension

השאלות מתחלקות בערך שווה בשווה בין הנושאים השונים, כלומר כל נושא כולל כ- 10 שאלות. השאלות במבחן אמיר מופיעות בסדר מובנה מראש: מהקל אל הקשה. בכל נושא, השאלות הראשונות הן ברמת קושי קלה יחסית, השאלות האמצעיות הן ברמת קושי ממוצעת, ואילו השאלות האחרונות הן ברמת קושי גבוהה מהממוצע.

כיצד נקבעת רמת קושי של שאלה במבחן אמיר? סיווג השאלות השונות לרמות קושי נקבע, בין היתר, לפי אחוז הנבחנים שענו עליהן נכונה. בפרקי הפיילוט מופיעות פעמים רבות שאלות חדשות, ולפי התשובות עליהן ניתן לסווג אותן לרמות קושי בפעמים הבאות: שאלה שרוב הנבחנים ענו עליה בצורה נכונה נחשבת לשאלה קלה. שאלה שרוב הנבחנים טעו בה, נחשבת, לפיכך, לשאלה ברמת קושי גבוהה מהממוצע.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם