ביטול הרשמה ל-מבחן אמיר

נרשמתם ל-מבחן אמיר ואתם מעוניינים לבטל את ההרשמה שלכם: עליכם להגיש פנייה בכתב, בדואר רשום, למרכז הארצי לבחינות ולהערכה. דמי הטיפול שייגבו מכם עבור ביטול הרשמה למבחן אמיר הם כלהלן: אם מכתב הביטול שלכם הגיע למרכז הארצי לפני סגירת מועד ההרשמה, ייגבו מכם דמי טיפול בגובה 30% מדמי הבחינה ששילמתם, עבור ביטול הרשמה למבחן אמיר..

אם מכתב הביטול שלכם הגיע למרכז הארצי אחרי סיום ההרשמה למועד או אחרי הבחינה, ייגבו מכם דמי טיפול של כ-45% מדמי הבחינה.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם